gokorsm
Om kören

 Gotlands Officerskör - presentation och historik

Gotland är det körtätaste länet i Sverige enligt en inventering som gjordes för några år sedan.
Stommen i körlivet är kyrkokörerna eller pastoratskörerna, som de nuförtiden oftast kallas. Förutom dessa blandade körer finns barn-, ungdoms-, gospel-, dam- och manskörer. Manskörerna domineras av Sångsällskapet NS (NS=nio sångare), Hansekören, Kräklingbo manskör, Tofta manskör och sedan 1988, Gotlands Officerskör, landets veterligen enda kör, bestående av officerare från samtliga vapenslag inom försvaret.
 
Det har för många år sedan funnits en militärkör på ön men den bestod av både befäl och värnpliktiga och upphörde formellt 1941.
 
Som ovan nämnts, bildades officerskören 1988 av tidigare chefen P18, överste Stig Barke och då nytillträdde producenten vid Stiftelsen Gotlandsmusiken, Hans-Erik Dahlgren.
Förutsättningarna för att dessa två gentlemän skulle kunna berika Gotlands kulturliv med ytterligare en manskör bedömdes vara goda. En kör med ett speciellt rekryteringsområde.
 
Stig Barke, själv bl a sångare, musikant och ordförande i musikstiftelsen samt Hans-Erik Dahlgren, musikdirektör och erfaren maestro i körsammanhang, gjorde ett upprop under hösten 1988 till officerarna vid samtliga förband på Gotland: "Den som kan tala- och det för officerare mycket bra- kan också i de flesta fall sjunga...."
 
Den första sångarträffen som ägde rum den 12 september 1988 hörsammades endast av ett 10-tal "modiga" män med eller utan erfarenhet av körsång eller notkunskap.
Efter några övningskvällar hade dock styrkan utökats till 25-talet intresserade sångare och debuten inför större publik kunde ske redan den andra advent samma år i Visby domkyrka.
 
Redan från starten möttes kören av positiva omdömen från såväl "förståsigpåare" som folk i allmänhet och detta inspirerade helt naturligt till fortsatt utveckling samt satsning på en, efterhand, bredare repertoar.
 
Engagemangen har varierat med såväl sakrala som profana konserter i större och mindre sammanhang och 1993 gjorde kören sin första turné i Finland.
 
Senare har man på Bornholm, i Norge och på svenska fastlandet fått nöjet att få avnjuta konserter, framförda av denna unika uniformsprydda körsammansättning från Gutaön. På Gotland är kören etablerad inom musiklivet och har ett utomordentligt samarbete med försvarets myndigheter, Gotlandsmusiken, samt körer och solister i olika sammanhang. Här bör särskilt nämnas den professionella kvartetten "Sax on Four" och solisten och mezzosopranen Annelie Lindqvist.
 
Att sjunga i kör innebär ibland att vara med och "backa upp sångarkändisar" som besöker ön för att ge konserter. En adventskonsert i Domkyrkan med Nicolai Gedda, en annan i Roma kyrka med Göran Fristorp och ett tredje på Sliteteatern med Staffan Percy har bl.a. varit sådana tillfällen där Officerskören har medverkat.
 
Någon grammofoninspelning har kören tills vidare inte gjort men i samband med en inspelning för Radio Gotland 1996, gjordes en kassettbandning med ett 20-tal låtar ur körens repertoar. Det var först i oktober 2005 som kören spelade in sin första cd-skiva, som var avsedd för internt bruk. Delar ur den skivan framfördes då kören besökte ”Maries kafé” vid Radio Gotland på våren 2006.
 
Kören har nu fungerat under snart 20 år och består av ett 30-tal korister med varierande militära grader och åldrar, från aktiva och reservare, till värnpliktiga och pensionerade officerare. Under denna tid har förutom Hans-Erik Dahlgren, även Sven Wessman, Lars-Erik Gottlander och Maria Wessman Klintberg fungerat som musikaliska ledare.
 
Flera av de militära förbanden har lagts ner men Gotlands Officerskör lever vidare under devisen Sångarglädje - Samhörighet!
Nyrekrytering måste nu ske ur en snävare militär krets eftersom A7, Lv2 och KA3 har lagts ner men förhoppningarna står till de aktiva officerarna vid Gotlands regemente (P18).
 
Ny dirigent från våren 2002 är Bertil Wessman, en kunnig körledare i sina bästa år, som har siktet inställt på göra sitt bästa för och med kören.

I augusti 2001 fick kören den stora förmånen att bli utnämnd till "Överbefälhavarens hederskör", vid ett uppträdande för densamma, vid sitt Gotlandsbesök. En utnämning som kören med stor stolthet kommer att bära med sig framöver.

I oktober 2003 firade kören sitt 15-årsjubileum en bejublad konsert i exercishuset på P18 under benämningen "Beredskapsminnen". En konsert som kanske kan komma att upprepas vid senare tillfälle.

I december 2004 fattades beslutet av våra folkvalda att Gotland skulle "befrias" från i stort sett all militär verksamhet. Ett beslut som gjorde att möjligheten till nyrekrytering till kören minskade drastiskt. Trots detta beslut kommer kören att fortsätta sin grönskande verksamhet under oöverskådlig framtid.
 
Denna kortfattad historik om Gotlands Officerskör må avslutas med uppmaningen till dig som har blivit begåvad med sångröst.

-Berika din fritid - Gå med i en sångkör!

[Startsida] [Om kören] [Far och Flyg] [Repertoar] [Organisation] [Bli medlem] [Evenemang] [Kontakt] [Medlem] [Foto & Press] [Länkar] [Internetpolicy]